Modernizacija i pojednostavljanje PDV-a u EU


Sadašnje zakonodavstvo o PDV-u treba žurno unaprijediti i poduprijeti jedinstveno tržište, olakšati prekograničnu trgovinu i držati korak s današnjim digitalnom i mobilnom ekonomijom.


"PDV - jaz" koji predstavlja razliku između očekivanog prihoda od PDV-a i stvarno ubranog u državama članicama, iznosio je gotovo 170 milijardi € u 2013. Prekogranične prijevare od PDV-a u EU procjenjuju se na oko 50 milijardi € godišnje. Istovremeno, sadašnji sustav PDV-a je rascjepkan i predstavlja značajan administrativni teret, posebno za mala i srednja poduzeća i online tvrtke.


Akcijski plan Komisije postavlja pravila za modernizaciju PDV u EU, što uključuje:Ključni elementi: