o nama


Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. osnovano je 2007. godine, sa sjedištem u Zagrebu.


Naši visokokvalificirani savjetnici posjeduju različite vještine i iskustva stečena dugogodišnjim radom u Ministarstvu financija na području Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, transfernih cijena, EU zakonodavstva kao i domaćeg poreznog zakonodavstva:


U obavljanju navedenih usluga koristimo podršku ovlaštenog poreznog savjetnika.