Izmjene poreznih zakona koji se primjenjuju od 1.1.2017.


Obrazloženje cilja promjena poreznih zakona bilo je jačanje pravne sigurnosti u poreznom postupku utvrđivanja, naplate i nadzora poreza, pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije kako kod poreznih obveznika tako i kod poreznog tijela.


Da li će se sve navedeno ostvariti ostaje za procijeniti u praksi, svakako smatramo da su navedene promjene dobar prvi korak ali možda nedovoljno za ostvarivanje navedenih ciljeva.


U nastavku donosimo najvažnije predložene promjene u poreznom sustavu:Zakon o Porezu na dobit - izmjene:


Zakon o Porezu na dohodak – izmjene:


Porez na dodanu vrijednost- izmjene:

Od 1. siječnja 2017.:

PDV se obračunava i plaća po stopama od 25%, 13% i 5% i to:

 1. Opća stopa 25%
 2. Stopa PDV-a od 5%: (kruh, mlijeko, knjige stručne, znanstvene i sl., lijekovi medicinska oprema, novine-dnevne, znanstveni časopisi)
 3. Stopa PDV-a od 13%: (novine i časopisi, usluge smještaja + pansion + polupansion u hotelima i sl, ulja i masti, dječju hranu, dječje sjedalice za automobile, isporuka vode, ulaznice za koncerte, kino ulaznice (prije 5%), sirovine u poljoprivrednoj proizvodnji (sjeme, sadnice, gnojivo i pesticidi), isporuka električne energije, odvoz smeća, isporuka ljesova i urni, hrana za životinje osim za kućne ljubimce)
 4. Stope PDV-a s 13% na stopu 25%: (usluge u ugostiteljstvu i šećer)

Predložene promjene od 1. siječnja 2018.:


Porez na promet nekretnina


Smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4% od 1. siječnja 2017. godine.


Uvođenje novog Poreza na nekretnine


Uvođenje poreza na nekretnine je projekt koji se planira uvesti tek od 1. siječnja 2018. godine. Još nema predloženih detalja oko poreznih stopa i osnovica.Opći porezni zakon


Najvažnije promjene:

 1. Institut porezne zastare - propisuje se jedinstveni rok zastare s namjerom jednakog reguliranja obveza s osnove poreza i doprinosa. Izmijenjenim odredbama ukida se relativna zastara, ali ako se radi utvrđenja poreza i kamata ili naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred sudom, za vrijeme trajanja tog postupka zastara ne teče.


  Na nastup zastare prava na utvrđivanje po službenoj dužnosti dužna paziti:

  • prvostupanjska porezna tijela do donošenja i dostave poreznog rješenja, i
  • drugostupanjska tijela do donošenja i dostave rješenja o žalbi.

 2. Proširuje se obveza banaka da dostavljaju osim podataka o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja i građana na dostavu podataka o tekućim i štednim računima. Navedene podatke banke su dužne dostavljati putem raspoloživih informacijskih tehnologija mjesečno ili tromjesečno, kumulativno za razdoblje od 1. siječnja do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.
 3. Iz odredbi dosadašnjeg Općeg poreznog zakona briše se glava VIII i IX koje odredbe preuzima novi Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. Ovaj Zakon propisuje obvezu razmjene informacija o porezima između poreznih uprava u okviru EU kao i obveze banaka o dostavi podataka o računima imatelja Poreznoj upravi.