Porezna transparentnost u EU


8. ožujka 2016. postignut je politički dogovor između država članica EU za automatsku razmjenu informacija izvještaja multinacionalnih tvrtki (CbCR) koje obavljaju prekogranične aktivnosti u okviru EU. Na taj će način sve države članice imati informacije koje su im potrebne da bi zaštitile eroziju svojih poreznih osnovica i naplatile porez od kompanija koje posluju u njihovim državama a izbjegavaju platiti porez.


Nova pravila odražavaju trenutni globalni politički i ekonomski pristup oporezivanja multinacionalnih društava i predstavljaju provedbu smjernica OECD-a koje se odnose na mjere za sprečavanje erozije porezne osnovice i prebacivanja dobiti (BEPS). Konačno usvajanje ovih mjera očekuje se u europskom parlamentu u svibnju. Komisija trenutno radi na procjeni učinaka Izvještaja multinacionalnih kompanija po državama (CbCR).

Nova pravila su ključni dio Paketa protiv izbjegavanja plaćanja poreza koji je Komisija usvojila 28. siječnja 2016. Cilj je borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja nametanjem većih zahtjeva transparentnosti multinacionalnim kompanijama, uz nametanje obveze državama članicama za većom razmjenom informacija.


Prema novim pravilima, multinacionalna društva će morati dati određene porezne podatke na godišnjoj razini za svaku poreznu jurisdikciju u kojoj posluju. Informacije uključuju: iznos prihoda, dobit ili gubitak prije poreza na dobit, porez na dohodak plaćen i obračunat, broj zaposlenih, upisani kapital, zadržanu dobit i materijalnu imovinu grupe.

Matično društvo će ove informacije dostaviti poreznim tijelima zemlje u kojoj je osnovano u okviru EU, u protivnom društva kćeri će biti obvezne zatražiti te informacije od matičnog društva.

Države članice će biti obvezne da dobivene informacije razmjenjuju s državama u kojima grupa posluje.

Komisija će redovito primati podatke potrebne za praćenje provedbe novih propisa kako bi se osiguralo da se države članice ponašaju u skladu sa svojim obvezama.

Države članice će imati 12 mjeseci za prenošenje novih odredbi u nacionalno zakonodavstvo, nakon njegova stupanja na snagu. Očekuje se da će to biti proljeće 2016. godine.