Prijava poreza na dobit za 2016.


Prijava poreza na dobit (PD-obrazac) za 2016. godinu podnosi se do 2. svibnja 2017. godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.


Što se tiče popunjavanja i podnošenja PD-obrasca za 2016., u nastavku skrećemo pozornost da se za popunjavanje PD obrasca koristi uputa iz 2015. godine, osim u dijelovima u kojima su se mijenjali porezni propisi koji se odnose na 2016. godinu, o čemu vas podsjećamo u nastavku: