1. Novi uvjeti za potporu za skraćivanje radnog vremena:


Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2800 kn( dosadašnjih 2000 kn) mjesečno neto po radniku.


Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi (bolovanje, godišnji odmor i sl.), a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.


Poslodavac za vrijeme korištenja Potpore ne smije:

Pojednostavljeno je administriranje, odnosno poslodavac više ne mora dostavljati tjedne popise radnika HZZ-u, niti dnevne izmjene.


2. Novosti za potporu za očuvanje radnih mjesta po djelatnostima pogođenim korona virusom COVID-19 (listopad-prosinac 2020)


Prihvatljivi sektori su:

Potpora se može tražiti za sve radnike zaposlene prije 30. rujna 2020.

Visina potpore se utvrđuje prema padu prihoda/primitaka koji je morao biti najmanje 60% kako bi se ostvarila potpora od 4.000,00 kuna po radniku, od 1. listopada pad prihoda /primitaka, kao i svota potpore se utvrđuje na slijedeći način:

Referentno razdoblje za utvrđivanje pada prihoda/primitaka jest drugi i treći kvartal 2020. u odnosu na drugi i treći kvartal 2019. (iznimka su poslodavci kojima je ograničen rad i koji mogu dokazivati mjesečni pad prometa).


Poslodavci koji žele se žele prijaviti na mjeru  morali su imati registriranu djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a kao poslodavci/obveznici plaćanja doprinosa najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.


Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su također, registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30. lipnja 2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.


Poslodavac u mjesecu u kojem prima potporu ne smije otkazati ugovor o radu radniku poslovno uvjetovanim otkazom, bez obzira prima li radnik potporu ili ne.